Logo Cybor-Tech

Polska wersja       English version

KGO

Koszty gospodarowania odpadami - Ministerstwo Środowiska wydało stanowisko w sprawie sposobu wypełnienia obowiązku uwidaczniania "kosztów gospodarowania odpadami" przez sprzedawców urządzeń elektrycznych i elektronicznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464)

Chcielibyśmy poinformować, że kwestią odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od prowadzących punkty zbierania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego innego niż pochodzący z gospodarstw domowych, nasze obowiązki, na drodze współpracy, przejęła wyspecjalizowana firma.

2011-03-10 16:39:22

Sklep internetowy

Zaloguj się

Załóż konto

Formularze

Twoja sugestia

 

LEDON TIME